Державотворча роль науково-освітньої еліти доби української революції 1917–1921 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті узагальнено роль і значення науково-освітянської еліти у державотворчому процесі доби Української революції 1917-1921 рр. Поразка Української революції 1917–1921 рр., хоча й призвела до втрати державної незалежності, проте не спричинила занепаду національного руху. Революція стала джерелом духовного оновлення еліти, яка, залишаючись нескореною, продовжувала боротьбу за незалежність України в екзилі. Вивчення історичного досвіду державотворчої ролі національної науково-освітньої еліти без сумніву актуалізується тим фактором, що в сучасних умовах розбудови незалежної української держави знову її роль зросла. The author of the article summarizes the role and significance of the scientific and educational elite in the state-building process of the era of the Ukrainian Revolution of 1917-1921. The defeat of the Ukrainian Revolution of 1917-1921, although it led to the loss of state independence, did not cause the decline of the national movement. The revolution became a source of spiritual renewal for the elite, who, remaining unconquered, continued the struggle for Ukraine's independence in exile. The study of the historical experience of the state-building role of the national scientific and educational elite is undoubtedly updated by the fact that in the modern conditions of the development of an independent Ukrainian state, its role has increased again.
Опис
Ключові слова
українське державотворення, науково-освітнья еліта, українська революція 1917–1921 рр, магістерські роботи, Ukrainian state formation, the scientific and educational elite, Ukrainian revolution of 1917–1921, master's theses
Цитування
Сєрік О. О. Державотворча роль науково-освітньої еліти доби української революції 1917–1921 рр. / О. О. Сєрік // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 225–231.