Технологія формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розкрита технологія формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення. Раскрыта технология формирования нравственной культуры детей старшего дошкольного возраста средствами телевидения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, моральна культура, старші дошкільникі, засоби телебачення, студентські роботи, социальная педагогика, нравственная культура, старшие дошкольники, средства телевидения, студенческие работы, social pedagogy, moral culture, senior preschoolers, means of television, student work
Цитування
Кулик А. В. Технологія формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення / А. В. Кулик // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 46.