Музеєфікація гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто процес музеєфікації гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Певні кроки у покращенні порушених земель гірничопромислових ландшафтів, на думку автора, безумовно дадуть активний поштовх у підтримці навколишнього середовища і логічного завершення промислових об’єктів, які будуть не занепадати, а слугувати у економічному, екологічному та туристичному напрямах. The article examines the process of museification of mining landscapes of the Museification of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape and technical system. Certain steps in the improvement of disturbed lands of mining landscapes, according to the author, will definitely give an active boost in supporting the environment and the logical completion of industrial facilities that will not decay, and to serve in economic, ecological and tourist directions.
Опис
Ключові слова
музеєфікація, музеї, гірничопромислові ландшафти, Криворізька ландшафтно-технічна система, museification, museums, mining landscapes, Kryvyi Rih landscape-technical system
Цитування
Коптєва Т. С. Музеєфікація гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географія та туризм : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. П. І. Лоцмана]. – Харків, 2022. – С. 79–82.