Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7707
Title: Professional Stereotypes in Terms of Linguistics
Other Titles: Професійні стереотипи з точки зору лінгвістики
Authors: Podufalova, T.
Keywords: professional stereotypes
linguistics
verbal expressions
integrative approach
linguistic research
професійні стереотипи
лінгвістика
словесні вирази
інтегративний підхід
лінгвістичні дослідження
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Podufalova T. Professional Stereotypes in Terms of Linguistics / T. Podufalova // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 188–192.
Abstract: The article deals with psychological and linguistic approaches to occupational stereotypes and identifies opportunities for further linguistic research. Professional stereotypes as a type of social stereotypes are important factors in a person's choice of profession, formation of his/her professional identity and implementation of professional activities. Since occupational stereotypes are verbalised, language and its use in communication is available to identify as well as a means of forming occupational stereotypes. В статті розглянуто психологічні та лінгвістичні підходи до професійних стереотипів та окреслено можливості для подальших лінгвістичних досліджень до них. Професійні стереотипи як різновид соціальних стереотипів є важливими факторами в виборі людиною професії, формування її професійної ідентичності та реалізації у професійній діяльності. Оскільки професійні стереотипи вербалізуються, мова та її використання у комунікації є доступом до виявлення, а також засобом формування професійних стереотипів.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7707
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podufalova T. Professional Stereotypes in Terms of Linguistics .pdf828.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.