ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ РАДИКАЛІЗАЦІЇ ІСЛАМУ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проаналізовано причини та фактори радикалізації ісламу в мусульманському суспільстві. Доведено ключову роль сучасних глобалізаційних процесів в активізації ісламського фундаменталізму, визначено форми конфлікту та взаємодії ісламської та християнської цивілізацій у процесах глобалізації. The reasons and factors of radicalization of Islam in Muslim society have been analyzed. The key role of modern globalization processes in the activation of Islamic fundamentalism has been proved, the forms of conflict and interaction of Islamic and Christian civilizations in the globalization processes have been determined.
Опис
Ключові слова
радикальний іслам, традиціоналізм, модернізм, ісламський фундаменталізм, вестернізація, глобалізація, radical Islam, traditionalism, modernism, Islamic fundamentalism, Westernization, globalization
Цитування
Ямпольська Л. М. Причини та фактори радикалізації ісламу в мусульманському суспільстві / Л. М. Ямпольська // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали IІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 6 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська, І. А. Скразловська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 226‒229.