Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7661
Title: Дієслівна транспозиція як основа англомовної граматичної метафори
Other Titles: Verbal transposition as the basis of English grammatical metaphor
Authors: Бєлова, М.
Ажніна, Л.
Keywords: дієслівна транспозиція
англомовна граматична метафора
лінгвістика
художній текст
конверсія
verb transposition
English grammatical metaphor
linguistics
artistic text
conversion
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бєлова М. Дієслівна транспозиція як основа англомовної граматичної метафори / М. Бєлова, Л. Ажніна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 141–143.
Abstract: Об’єктом цього дослідження виступають англомовні граматичні метафори, предметом – морфологічні особливості її утворення. Граматична метафора – це унікальний спосіб створення художньої образності, що полягає в навмисному переносі граматичної форми з одного виду відносин на інший у нетиповому для її основного значення оточенні. Виходячи з тези про те, що граматична метафора представлена на морфологічному рівні, її класифікація здійснюється на основі морфологічних категорій. The object of this study is English grammatical metaphors, the subject is morphological features of its formation. Grammatical metaphor is a unique way of creating artistic imagery, consisting in the intentional transfer of a grammatical form from one type of relation to another in an environment atypical for its basic meaning. Based on the thesis that grammatical metaphor is represented at the morphological level, its classification is based on morphological categories.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7661
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бєлова М., Ажніна Л. Дієслівна транспозиція .pdf810.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.