СУЧАСНА ІМУНОЛОГІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Анотація
Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни «Сучасна імунологія» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ, а також для магістрантів і аспірантів. Завданням курсу є формування у студента як ясного й чіткого розуміння імунології як науки в цілому, так і уявлення про імунну систему в якості однієї з найважливіших систем організму людини. Курс лекцій являє собою стислий огляд структури і функції імунної системи людини, її вікових особливостей, клітинно-молекулярних механізмів розвитку і функціонування імунної системи, методів імунодіагностики, основних областей імунопатології, (включаючи первинні імунодефіцити, ВІЛ-інфекції, СНІД та інші вторинні імунодефіцитні стани), сучасних теорій причин виникнення, розвитку і патогенезу хвороб імунної системи, основних методів дослідження в імунології. Кожна лекція включає теоретичні відомості по темі з рисунками і схемами. Курс лекций подготовлен в соответствии с учебной программой дисциплины «Современная иммунология» для студентов биологических специальностей педагогических вузов, а также для магистрантов и аспирантов. Задачей курса является формирование у студента как ясного и четкого понимания иммунологии как науки в целом, так и представления об иммунной системе в качестве одной из важнейших систем организма человека. Курс лекций представляет собой краткий обзор структуры и функции иммунной системы человека, его возрастных особенностей, клеточно-молекулярных механизмов развития и функционирования иммунной системы, методов иммунодиагностики, основных областей иммунопатологии (включая первичные иммунодефициты, ВИЧ-инфекции, СПИД и другие вторичные иммунодефицитные состояния), современных теорий причин возникновения, развития и патогенеза болезней иммунной системы, основных методов исследования в иммунологии. Каждая лекция включает теоретические сведения по теме с рисунками и схемами.
Опис
Ключові слова
імунітет, антитіла, алергія, імунний захист, курс лекцій, иммунитет, антитела, аллергия, иммунная защита, курс лекций immunity, immunity, antibodies, allergies, immune defense, lecture course
Цитування
Сучасна імунологія : курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова, О. М. Сукач, О. О. Катеринич ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ЧП Петров В. В., 2017. – 107 с.