Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7641
Title: Підходи до вивчення іноземних мов
Other Titles: Approaches to learning foreign languages
Authors: Калініченко, Т.
Keywords: вивчення іноземних мов
навчання мовленню
методика викладання
learning foreign languages
speech training
teaching methodology
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Калініченко Т. Підходи до вивчення іноземних мов / Т. Калініченко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 52–54.
Abstract: У статті розкрито сучасні підходи до вивчення іноземних мов. Підхід до навчання – це є базисна категорія методики, яка визначає стратегію навчання мові і вибір методу навчання, що реалізує таку стратегію; являє собою точку зору на сутність предмета, якому треба навчати. Підхід до навчання є загальною методологічною основою дослідження в конкретній галузі знань. Методи навчання реалізують той чи інший підхід, будучи, таким чином, тактичною моделлю процесу навчання. The article reveals modern approaches to learning foreign languages. Approach to learning is a basic category of methodology that determines the language learning strategy and the choice of learning method that implements such a strategy; represents a point of view on the essence of the subject to be taught. The approach to teaching is the general methodological basis of research in a specific field of knowledge. Learning methods implement one or another approach, thus being a tactical model of the learning process.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7641
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініченко Т. Підходи до вивчення іноземних мов .pdf806.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.