Особливості ігрової діяльності сучасних дошкільнят з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі викладено проведений аналіз психолого-педагогічної літератури стосовно проблеми особливостей ігрової діяльності дітей-дошкільнят із інтелектуальними порушеннями та визначено сутність ігрової діяльності, процес розвитку гри протягом дошкільного дитинства, види ігор у дітей дошкільного віку, проблеми ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку в нормі та при інтелектуальних порушеннях. Представлені результати дослідження ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку із інтелектуальними порушеннями на основі порівняння ігрової діяльності з дітьми старшого дошкільного віку з нормотиповим розвитком та визначено особливості їх ігрової діяльності. The qualification work presents the analysis of the psychological and pedagogical literature about the problem of the peculiarities of the play activity of preschool children with intellectual disabilities and the essence of play activity, the process of play development during preschool childhood, types of games for preschool children, problems of play activity with older preschool children in norm and with intellectual disabilities. The article presents the results of a study in the play activity of older preschool children with intellectual disabilities based on a comparison of play activity with older preschool children with normo-typical development and the peculiarities of their play activity.
Опис
Ключові слова
гра, ігрова діяльність, сюжетно-рольова гра, діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, game, play activity, role-playing game, preschool children, intellectual disabilities
Цитування
Шкоріна Є. В. Особливості ігрової діяльності сучасних дошкільнят з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Є. В. Шкоріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 71 с. : іл., табл. + дод.
Колекції