Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки серед підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтовані аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки серед підлітків. Обоснованы аспекты подготовки будущих социальных педагогов к профилактике жестокого поведения среди подростков.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, жорстока поведінка, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, жестокое поведение, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, brutal behavior, adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Головня В. О. Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики жорстокої поведінки серед підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / В. О. Головня // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 28.