Соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркоманії серед старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розглянута соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркоманії серед старшокласників. Рассмотрена социально-педагогическая деятельность по профилактике наркомании среди старшеклассников.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика наркоманії, старшокласники, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика наркомании, старшеклассники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, prevention of drug addiction, high school students, general educational institutions, student work
Цитування
Баклушина О. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркоманії серед старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Баклушина // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 27.