Соціально-педагогічна діяльність з підлітками із багатодітних сімей у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтовано соціально-педагогічну діяльність з підлітками із багатодітних сімей у загальноосвітньому навчальному закладі. Обоснована социально-педагогическая деятельность с подростками из многодетных семей в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підлітки, багатодітні сім’ї, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, подростки, многодетные семьи, общеобразовательное учебное заведение, студенческие работы, social pedagogy, adolescents, large families, general educational institution, student work
Цитування
Хлапонін С. С. Соціально-педагогічна діяльність з підлітками із багатодітних сімей у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретичний аспект / С. С. Хлапонін // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 25.