Взаємозв’язок емоційного інтелекту та емоційного вигорання фахівців сфери інформаційних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження, спрямованого на визначення особливостей взаємозв’язку емоційного інтелекту та емоційного вигорання у фахівців сфери інформаційних технологій. Визначено характер взаємозв’язку між окремими компонентами емоційного інтелекту та синдрому вигорання у фахівців сфери інформаційних технологій, рівень виразності емоційного вигорання у фахівців із різним співвідношенням компонентів емоційного інтелекту. За результатами проведеного дослідження розроблені рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту та профілактики виникнення синдрому емоційного вигорання у фахівців сфери інформаційних технологій. The paper presents the results of theoretical analysis and empirical research aimed at determining the relationship between emotional intelligence and emotional burnout in information technology professionals. The nature of the relationship between the individual components of emotional intelligence and burnout syndrome in information technology, the level of severity of emotional burnout in professionals with different ratios of components of emotional intelligence. Based on the results of the study, recommendations were developed for the development of emotional intelligence and prevention of emotional burnout in information technology professionals.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, структура емоційного інтелекту, синдром емоційного вигорання, симптоми емоційного вигорання, фахівці сфери інформаційних технологій, emotional intelligence, structure of emotional intelligence, emotional burnout syndrome, symptoms of emotional burnout, information technology specialists
Цитування
Лісовенко В. С. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та емоційного вигорання фахівців сфери інформаційних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. С. Лісовенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. : іл., + табл.
Колекції