Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка включає матеріали аспірантів, студентів, учителів шкіл, викладачів, які подано до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції 9–10 червня 2022 р. The collection includes report materials of postgraduates, students, school teachers and lecturers, which were given to participate in university scientific and theoretical internet-conference 9–10 June 2022.
Опис
Ключові слова
психологія, матеріали конференції, тези доповідей, psychology, conference materials, abstracts
Цитування
Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі [Електронне видання] : матеріали доп. вуз. наук.-теорет. інтернет-конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк. , Харків, 9–10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. І. Дорожко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. О. Є. Малихіна]. – Харків : [б. в.], 2022. – 97 с.