Соціально-педагогічна технологія з формування сімейних цінностей у дітей у дошкільному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначені сімейні цінності у дітей у дошкільному навчальному закладі. Определены семейные ценности у детей в дошкольном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, сімейні цінності, дошкільники, дошкільний навчальний заклад, студентські роботи, социальная педагогика, семейные ценности, дошкольники, дошкольное учебное заведение, студенческие работы, social pedagogy, family values, preschoolers, pre-school educational institution, student work
Цитування
Займидорога О. О. Соціально-педагогічна технологія з формування сімейних цінностей у дітей у дошкільному навчальному закладі / О. О. Займидорога // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 19.