Емоційно-вольові процеси у людей з різними особливостями харчової поведінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра присвячена вивченню психологічних особливостей емоційно-вольових процесів у людей з різними особливостями харчової поведінки. В роботі представлено узагальнений аналіз літератури з тематики питань порушень харчової поведінки людей та емоційно-вольові процесів у людей з різними особливостями харчової поведінки. В процесі експериментального дослідження виявлено, що чоловіки перевершують жінок у протистоянні спокус та чим більше самоконтроль тим менше людина харчується емоційно, харчова залежність у чоловіків молодих більше, ніж у зрілих, а у жінок протилежна тенденція. Thе work presents a generalized analysis of some literature on the subject of food disruption of the eating behavior of people and emotional and volitional processes in people with different characteristics of the eating behavior. In the course of experimental research it was found that men are superior to women in resisting temptation and the more self-control the less a person eats emotionally, the greater the food dependence of young men than that of mature men and women have the opposite trend .
Опис
Ключові слова
харчова поведінка, порушення харчової поведінки, екстернальна харчова поведінка, емоціогенна харчова поведінка, обмежувальна харчова поведінка, eating behavior, eating disorders, external eating behavior, emotional eating behavior, restrictive eating behavior
Цитування
Бережна І. О. Емоційно-вольові процеси у людей з різними особливостями харчової поведінки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. О. Бережна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 46 с.
Колекції