Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації дошкільнят етнопедагогічними засобами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтовано зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації дошкільнят. Визначені етнопедагогічні засоби. Обосновано содержание подготовки будущих социальных педагогов к социальной адаптации дошкольников. Определены етнопедагогические средства.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація дошкільнят, етнопедагогічні засоби, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация дошкольников, етнопедагогические средства, студенческие работы, social pedagogy, adaptation of preschoolers, ethno-pedagogical means, student work
Цитування
Удовенко Н. В. Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації дошкільнят етнопедагогічними засобами / Н. В. Удовенко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 13.