ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто фізичну працездатность студентів з різною руховою активністю. Отримані дані доповнюють сучасні відомості про фізичний стан студентів з різною руховою активністю. Встановлено експериментальним шляхом взаємозв’язок фізичної працездатності з показниками рухової активності і фізичної підготовленості студентів. Визначення фізичної працездатності у спортсменів дозволить ефективно планувати їхній тренувальний режим. The paper examines the physical performance of students with different motor activities. The data obtained complement the current information on the physical condition of students with different motor activity. The correlation between physical efficiency and motor activity and physical fitness of students has been experimentally established. Determination of physical efficiency of athletes will allow effective planning of their training regimen.
Опис
Ключові слова
фізична працездатність, функціональна підготовленість, функціональний стан, фізичне виховання, physical performance, functional training, functional status, physical education
Цитування
Калашник О. С. Дослідження фізичної працездатності студентів з різним рівнем рухової активності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. С. Калашник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2021. – 65 с. + дод.
Колекції