Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7372
Title: Структурно-функціональна модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в позашкільній освіті
Other Titles: Структурно-функциональная модель социализации и развития школьников с интеллектуальными нарушениями во внешкольном образовании
Structural and functional model of socialization and development of students with intellectual disabilities in out-of-school education
Authors: Коваленко, В. Є.
Keywords: структурно-функціональна модель
соціалізація
школярі
інтелектуальні порушення
позашкільна освіта
структурно-функциональная модель
социализация
школьники
интеллектуальные нарушения
внешкольное образование
structural and functional model
socialization
students
intellectual disabilities
extracurricular education
Issue Date: 15-Jul-2021
Publisher: Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Citation: Коваленко В. Є. Структурно-функціональна модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в позашкільній освіті / В. Є. Коваленко // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр суспіл. трансформацій. – Суми : Росток А. В. Т., 2021. – С. 238– 240.
Abstract: З метою підвищення рівня соціалізованості школярів з інтелектуальними порушеннями автором було розроблено структурно-функціональну модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в творчих об’єднаннях позашкільної освіти. Результатом педагогічного моделювання виступає досягнення поставленої мети – підвищення рівня розвитку та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями на етапах адаптації, індивідуалізації, інтеграції та ранньої трудової підготовки. С целью повышения уровня социализации школьников с интеллектуальными нарушениями автором была разработана структурно-функциональная модель социализации и развития школьников с интеллектуальными нарушениями в творческих объединениях внешкольного образования. Результатом педагогического моделирования выступает достижение поставленных целей – повышение уровня развития и социализации школьников с интеллектуальными нарушениями на этапах адаптации, индивидуализации, интеграции и ранней трудовой подготовки. In order to increase the level of socialization of students with intellectual disabilities, the author developed a structural and functional model of socialization and development of students with intellectual disabilities in creative associations of extracurricular education. The result of pedagogical modelling is the achievement of the set goals of improving the development and socialisation of pupils with intellectual disabilities during the stages of adaptation, individualisation, integration and early vocational training.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7372
ISBN: 978-617-512-268-6
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко В. Є. .pdf609.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.