Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБабак, А. А.-
dc.date.accessioned2022-05-16T10:35:08Z-
dc.date.available2022-05-16T10:35:08Z-
dc.date.issued2021-12-16-
dc.identifier.citationБабак А. А. Інтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку / А. А. Бабак // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – С. 6–12.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7350-
dc.description.abstractВ статті зроблено огляд сучасних підходів до визначення понять «інтеграція», «інтеграційний підхід», «інтегровані заняття», встановлено їх співвідношення. Визначено, можливості інтегрованих занять для розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят. В статье сделан обзор современных подходов к определению понятий «интеграция», «интеграционный подход», «интегрированные занятия» их соотношение. Определено, возможности интегрированных занятий для развития познавательных способностей дошкольников.The article reviews current approaches to definition the concepts of "integration", "integration approach", "integrated classes", established their ratio. The possibilities of integrated classes for development are determined cognitive abilities of preschoolers.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиховательuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвоспитательuk_UA.UTF-8
dc.subjectребенокuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducatoruk_UA.UTF-8
dc.subjectchilduk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.titleІнтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнтеграционные подходы к организации образовательного процесса с детьми дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIntegration approaches to the organization of the educational process with preschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бабак_стаття.doc4.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.