Sense of humor as a component of playfulness

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
A full understanding of the phenomenon of playfulness requires knowledge of play and playfulness across the life. The aim of the article is to study the phenomenon of playfulness as a component of sense of humor. Повне розуміння явища грайливості вимагає знань гри та грайливості протягом усього життя. Метою статті є дослідження феномену грайливості як а складової почуття гумору. Полное понимание феномена игривости требует знаний игры и игривости на протяжении всей жизни. Цель статьи заключается в изучении феномена игривости как компонента чувства юмора.
Опис
Ключові слова
feeling, humor, playfulness, game, student work, почуття, гумор, грайливість, гра, студентські роботи, юмор, игривость, игра, студенческие работы
Цитування
Udovenko М. Sense of humor as a component of playfulness / М. Udovenko // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017.– С. 85–86.