Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/731
Title: РОЛЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ
Other Titles: РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА
Authors: Синиця, Т. В.
Осьмірко, І. В.
Keywords: неперервна економічна освіта
професійні компетенції
сучасна економіка України
непрерывное экономическое образование
профессиональные компетенции
современная экономика Украины
continuous economic education
professional competencies
modern economy of Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Синиця Т. В. Роль неперервної економічної освіти в розвитку професійних компетенцій фахівця / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки : матеріали наук.-метод. семінару / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Прапор, 2017. – (0,25 ум.-др.арк. 0,125/0,125)
Abstract: В статті висвітлюється тема ролі неперервної економічної освіти в розвитку професійних компетенцій фахівця. Принцип економічної компетентності направлений на підготовку фахівця нової формації, здатного вільно орієнтуватися в мінливих соціально-економічних умовах, передбачає впровадження нових освітніх технологій, пошук нових способів надання освітніх послуг (дистанційна освіта, використання Інтернет технологій). Механізм реалізації стратегії неперервної економічної освіти передбачає взаємозв’язок і взаємодію економічної освіти, економічного виховання, економічного розвитку та включення особистості в реальну економічну діяльність шляхом моніторингу освітнього середовища та формування збалансованого портфелю освітніх послуг, використання оптимальних варіантів побудови процесу навчання та розробки алгоритмів взаємодії педагогів та тих, хто навчається. В статье освещается тема роли непрерывного экономического образования в развитии профессиональных компетентностей специалиста. Принцип экономической компетентности направлен на подготовку специалиста новой формации, способного свободно ориентироваться в меняющихся социально-экономических условиях, предусматривает внедрение новых образовательных технологий, поиск новых способов предоставления образовательных услуг (дистанционное образование, использование Интернет технологий). Механизм реализации стратегии непрерывного экономического образования предусматривает взаимосвязь и взаимодействие экономического образования, экономического воспитания, экономического развития и включения личности в реальную экономическую деятельность путём мониторинга образовательной среды и формирования сбалансированного портфеля образовательных услуг, использование оптимальных вариантов построения процесса обучения и разработки алгоритмов взаимодействия педагогов и обучающихся.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/731
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.