Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до організації інтегрованого навчання учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії на підставі виявлення особливостей інтегрованого навчання учнів музичному мистецтву розкрито суть і зміст підготовки майбутніх учителів відповідного профілю до здійснення означеного навчання, обґрунтовується технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. Для викладачів і здобувачів педагогічних закладів вищої освіти, викладачів в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, учителів закладів загальної середньої освіти, а також для осіб, які цікавляться проблемою інтегрованого навчання учнів. Іn the monograph, on the basis of identifying the features of the integrated teaching of students in the musical art, the essence and content of the training of future teachers of the appropriate profile for the implementation of the specified training, the technology of preparing future teachers of musical art for integrated teaching of students is substantiated. For teachers and applicants of pedagogical institutions of higher education, teachers in the system of advanced training of teaching staff, teachers of general secondary education, as well as for those interested in the problem of integrated learning for students.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, підготовка майбутніх учителів, інтегроване навчання учнів, musical art, hreparation of future teachers, integrated student training
Цитування
Попова О. В. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до організації інтегрованого навчання учнів : монографія / О. В. Попова, В. П. Жуков. – Харків : ХНПУ, 2022. – 319 с.
Колекції