Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/726
Title: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Other Titles: MODERN INFORMATION RESOURCES OF THE INTERNET ON VOCATIONAL GUIDANCE
Authors: Цоміна, О. В.
Пономарьова, Н. О.
Keywords: інформатика
інформаційні ресурси
мережа інтернет
профорієнтація
студентські роботи
информатика
информационные ресурсы
сеть интернет
профориентация
студенческие работы
computer science
informational resources
internet
vocational guidance
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Цоміна О. В. Сучасні інформаційні ресурси мережі інтернет з профорієнтації / О. В. Цоміна, Н. О. Пономарьова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 86–88.
Abstract: Мета роботи: проаналізувати та систематизувати існуючі інформаційні ресурси мережі Інтернет з профорієнтації. Було виконано порівняльний аналіз 47 українських сайтів з професійної орієнтації на ІТ-спеціальності. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про можливість такої систематизації інформаційних ресурсів мережі Інтернет з профорієнтації на ІТ-спеціальності: сайти центрів профорієнтації та центрів зайнятості; тематичні сторінки на сайтах навчальних закладів; сайти клубів, курсів, гуртків, шкіл і т. п.; сайти професійних співтовариств фахівців; спеціальні сайти з профорієнтації; сайти з профорієнтаційної діагностики та ін. Отже, в реаліях сьогодення одним з перспективних напрямків оновлення системи професійної орієнтації молоді постає використання потужних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій й, зокрема, інформаційних ресурсів мережі Інтернет з профорієнтації. Цель работы: проанализировать и систематизировать существующие информационные ресурсы сети Интернет по профориентации. Был выполнен сравнительный анализ 47 украинских сайтов по профессиональной ориентации на ИТ-специальности. Проведённое исследование позволило сделать вывод о возможности такой систематизации информационных ресурсов сети Интернет по профориентации на ИТ-специальности: сайты центров профориентации и центров занятости; тематические страницы на сайтах учебных заведений; сайты клубов, курсов, кружков, школ и т. п .; сайты профессиональных сообществ специалистов; специальные сайты по профориентации; сайты по профориентационной диагностике и др. Итак, в реалиях одним из перспективных направлений обновления системы профессиональной ориентации молодёжи возникает использование мощных возможностей информационно-коммуникационных технологий и, в частности, информационных ресурсов сети Интернет по профориентации.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/726
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цоміна О. В., Пономарьова Н. О. .pdf989.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.