Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7254
Назва: INCREASING STUDENTS’ MOTIVATION FOR THE HEALTH-PRESERVING ACTIVITIES
Інші назви: ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автори: SHCHERBAK, I.
DROZHYK, L.
BOICHUK, Yu.
NIZHEVSKA, T.
PROKOPENKO, I.
Ключові слова: students
motivation
health-preserving activities
educational process
innovative teaching methods
institution of higher education
студенти
мотивація
здоров’язбережувальні заходи
інноваційні методи навчання
навчально-виховний процес
заклад вищої освіти
студенты
мотивация
здоровьесберегающие мероприятия
учебный процесс
инновационные методы обучения
высшее учебное заведение
Дата публікації: бер-2021
Видавництво: Editura Lumen, Asociatia Lumen
Бібліографічний опис: Increasing Students’ Motivation for the Health-Preserving Activities / I. Shcherbak, L. Drozhyk, Yu. Boichuk, T. Nizhevska, I. Prokopenko // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2021. – Vol. 13. – Is. 1. – Рр. 247–261.
Короткий огляд (реферат): This article studies the measures to increase motivation of the first-year students in terms of health- preserving activity. The study involved first-year students of various specialties of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Ukraine). The study was performed in three stages. At the first stage, we conducted an anonymous test to determine the motivation of future professionals towards health-preserving activity, the results of which has shown, that 46% of students had a low level and did not have a need for health care; they were not motivated to a healthy lifestyle, while having harmful habits, 35% of students had an average level and were willing to take measures to support their health. And only 19% had a higher level of motivation for health-preserving activitie. At the second stage in the educational process the formation of sustainable motivation and values to health-preserving activities was provided by non-traditional lectures (problem-solving lectures, lectures-presentations, lectures-discussions, organization of practical and seminar classes using innovative teaching methods, organization of educational activities). As an outcome of conducted activities we arranged an anonymous survey among students, the results of which has shown that the level of students motivated to health-preserving activities has increased. 30% of students had a high level of motivation. The majority of students (48%) had an average level of motivation for health- preserving activities and expressed a desire to be engaged in health activities. Students who had a low level of motivation also reconsidered their habits and began to pay attention towards their own health support. Their number decreased to 22%. This indicates the effectiveness of various measures in the educational process to increase student motivation for health-preserving activities. Such data indicates on the effectiveness of health activities support during the educational and training activities of students. У даній статті досліджено заходи щодо підвищення мотивації студентів 1 курсу в оздоровчому плані збереження активності. У дослідженні брали участь студенти І курсу різних спеціальностей Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна). Дослідження проводилося в три етапи. На першому етапі ми проводили анонім тест для визначення мотивації майбутніх фахівців до здоров'язбережувальної діяльності, результати якої показали, що 46% студентів мали низький рівень і не мали потреби в охороні здоров'я; вони не були мотивовані до здорового способу життя, маючи шкідливі звички, 35% студентів мали середній рівень і були готові вжити заходів для підтримки їх здоров'я. І лише 19% мали вищий рівень мотивації здоров’язбережувальної діяльності. На другому етапі в навчально-виховний процес формування стійкої мотивації та цінності здоров'язбережувальної діяльності надавали нетрадиційні лекції (вирішення проблеми лекції, лекції-презентації, лекції-дискусії, організація практичних та семінарських занять з використанням інноваційних методів навчання, організація виховної діяльності). За підсумками проведених заходів ми організували анонімне анкетування серед студентів, результати якого показали, що рівень мотивації студентів до здоров'язберігаючої діяльності підвищився. 30% студентів мали високий рівень мотивації. Більшість студентів (48%) мали середній рівень мотивації до здоров’язбережувальної діяльності та виявили бажання займатися оздоровчими заходами. Студенти, які мали низький рівень мотивації також переглянули свої звички і стали звертати увагу на підтримку власного здоров’я. Їхня кількість зменшилася до 22%. Це свідчить про ефективність різних заходів в навчально-виховному процесі для підвищення мотивації учнів до здоров’язбережувальної діяльності. Такі дані свідчать про ефективність підтримки оздоровчих заходів під час учбово-виховної діяльності студентів. В данной статье исследуются мероприятия относительно повышения мотивации студентов 1 курса в оздоровительном плане сохранения активности. В исследовании участвовали студенты 1 курса разных специальностей Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды (Украина). Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе мы проводили аноним тест для определения мотивации будущих специалистов к здоровьесберегающей деятельности, результаты которой показали, что 46% студентов имели низкий уровень и не имели потребности в здравоохранении; они не были мотивированы к здоровому образу жизни, имея вредные привычки, 35% студентов имели средний уровень и были готовы принять меры для поддержки их здоровья. И только 19% имели высший уровень мотивации здоровьесберегающей деятельности. На втором этапе в учебно-воспитательный процесс формирования стойкой мотивации и ценности здоровьесберегающей деятельности предоставлял нетрадиционные лекции (решения проблемы лекции, лекции-презентации, лекции-дискуссии, организация воспитательной деятельности). По итогам проведенных мероприятий мы организовали анонимное анкетирование среди студентов, результаты которого показали, что уровень мотивации студентов к здоровьесохранной деятельности повысился. 30% студентов имели высокий уровень мотивации. Большинство студентов (48%) имели средний уровень мотивации к здоровьесберегающей деятельности и выразили желание заниматься оздоровительными мероприятиями. Студенты, которые имели низкий уровень мотивации также пересмотрели свои привычки и стали обращать внимание в поддержку собственного здоровья. Их количество уменьшилось к 22%. Это свидетельствует об эффективности разных мероприятий в учебно-воспитательном процессе для повышения мотивации учеников до здоровьесберегающей деятельности. Такие данные свидетельствуют об эффективности поддержки оздоровительных мероприятий во время учебно-воспитательной деятельности студентов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7254
ISSN: 2066-7329
Розташовується у зібраннях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Shcherbak I., Drozhyk L., Boichuk Yu., Nizhevska T., Prokopenko I. Increasing Students’Motivation for the.pdf366.08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.