РОЗВИТОК СИЛИ У ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Розглянуто основні поняття про силу як рухову якість. Описано фізіологічні та біомеханічні характеристики її прояву. Визначено вікові особливості розвитку сили у школярів старших класів. Рассмотрены основные понятия о силе как двигательном качестве. Описаны физиологические и биомеханические характеристики ее проявления. Определены возрастные особенности развития силы у школьников старших классов. The basic concepts of force as a motor quality are considered. Physiological and biomechanical characteristics of its manifestation are described. The age peculiarities of strength development in high-school students are determined.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, сила, рухові якості, школярі, розвиток, физическое воспитание, двигательные качества, школьники, развитие, physical education, strength, motor qualities, school children, development
Цитування
Андрющенко А. Р. Розвиток сили у школярів старших класів / А. Р. Андрющенко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез ІІ наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 22–23 квіт. 2021 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2021. – Вип. 2. – С. 156–158.