Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/723
Title: МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ У ШКОЛІ
Other Titles: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Authors: Панов, О. Ю.
Лапта, С. І.
Keywords: викладання фізики
викладання математики
середня школа
студентські роботи
преподавание физики
преподавание математики
средняя школа
студенческие работы
teaching physics
teaching mathematics
high school
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Панов О. Ю. Міжпредметні зв'язки фізики і математики у школі / О. Ю. Панов, С. І. Лапта // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 80–82.
Abstract: В статті йдеться мова про міжпредметні зв'язки фізики і математики у школі, в результаті яких учням дається можливість домогтися досить вільного оперування знаннями, отриманими на уроках математики при вивченні фізики і навпаки. В статье идёт речь о межпредметных связях физики и математики в школе, в результате которых учащимся даётся возможность добиться достаточно свободного оперирования знаниями, полученными на уроках математики при изучении физики и наоборот.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/723
Appears in Collections:Кафедра фізики і кіберфізичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панов О. Ю., Лапта С. І. .pdf972.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.