МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ У ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті йдеться мова про міжпредметні зв'язки фізики і математики у школі, в результаті яких учням дається можливість домогтися досить вільного оперування знаннями, отриманими на уроках математики при вивченні фізики і навпаки. В статье идёт речь о межпредметных связях физики и математики в школе, в результате которых учащимся даётся возможность добиться достаточно свободного оперирования знаниями, полученными на уроках математики при изучении физики и наоборот.
Опис
Ключові слова
викладання фізики, викладання математики, середня школа, студентські роботи, преподавание физики, преподавание математики, средняя школа, студенческие работы, teaching physics, teaching mathematics, high school, student work
Цитування
Панов О. Ю. Міжпредметні зв'язки фізики і математики у школі / О. Ю. Панов, С. І. Лапта // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 80–82.