Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7180
Назва: Зміст підготовки майбутніх фахівців до формування комунікативної діяльності дітей з особливими освітніми потребами навичок здоров’язбереження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
Інші назви: Содержание подготовки будущих специалистов к формированию коммуникативной деятельности детей с особыми образовательными потребностями навыков здравоохранения детей дошкольного и младшего школьного возраста
Preparing future professionals for forming communicative activities of children’s with special educational needs
Автори: Бойчук, Ю.
Казачінер, О.
Ключові слова: майбутні фахівці
діти з особливими освітніми потребами
інклюзивна освіта
спілкування
комунікативні навички
формування комунікативної діяльності
Нова українська школа
будущие специалисты
дети с особыми образовательными потребностями
инклюзивное образование
общение
коммуникативные навыки
формирование коммуникативной деятельности
Новая украинская школа
future specialists
children with special educational needs
inclusive education
communication
communicative skills
forming communicative activity
New Ukrainian school
Дата публікації: 2020
Видавництво: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Бібліографічний опис: Бойчук Ю. Зміст підготовки майбутніх фахівців до формування комунікативної діяльності дітей з особливими освітніми потребами навичок здоров’язбереження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / Ю. Бойчук, О. Казачінер // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [голов. ред. М. І. Степаненко]. – Полтава, 2020. – Вип. 25. – С. 14–20.
Короткий огляд (реферат): В статті розкрито зміст програми навчальної дисципліни «Формування комунікативної діяльності дітей з особливими освітніми потребами» в системі підготовки майбутніх фахівців спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Результати дослідження можуть бути використані для розробки нових та вдосконалення змісту існуючих навчальних дисциплін для організації навчання дітей з SEN, спрямованих на підготовку майбутніх спеціалістів зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у вищих педагогічних навчальних закладах. В статье раскрыто содержание программы учебной дисциплины «Формирование коммуникативной деятельности детей с особыми образовательными потребностями» в системе подготовки будущих специалистов специальности 016 «Специальное образование» в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых и совершенствования содержания существующих учебных дисциплин для организации обучения детей с SEN, направленных на подготовку будущих специалистов по специальности 016 "Специальное образование" в высших педагогических учебных заведениях. The article reveals the content of the curriculum of the training discipline "Formation of communicative activity of children with special educational needs" in the system of training future specialists of the specialty 016 "Special Education" in Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. The results of the study can be used to develop new and improve the content of existing academic disciplines to organize the training of children with SEN, aimed at training future specialists in the specialty 016 "Special Education" in higher educational institutions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7180
ISSN: Print 2075 – 146X
Online 2616-6623
Розташовується у зібраннях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бойчук Ю., Казачінер О..pdf804.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.