Обмежувальний припис як судова форма захисту проти домашнього насилля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що введення обмежувальних приписів як судової форми захисту проти домашнього насильства у національне законодавство є позитивним і відповідає європейським та світовим стандартам захисту прав людини. В статье раскрыто, что введение ограничительных предписаний как судебной формы защиты против домашнего насилия в национальное законодательство является положительным и отвечает европейским и мировым стандартам защиты прав человека. The article reveals that the introduction of restrictive regulations as a judicial form of protection against domestic violence in national legislation is positive and meets European and global standards of human rights protection.
Опис
Ключові слова
цивільне судочинство, обмежувальний припис, домашнє насильство, форми домашнього насильства, захист проти насильства, гражданское судопроизводство, ограничительное предписание, домашнее насилие, формы домашнего насилия, защита против насилия, civil proceedings, restrictive prescription, domestic violence, forms of domestic violence, protection against violence
Цитування
Циркуненко О. В. Обмежувальний припис як судова форма захисту проти домашнього насилля / О. В. Циркуненко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 264–267.