Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/713
Title: ДЕЯКІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
Other Titles: НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Authors: Панов, О. Ю.
Дейніченко, Т. І.
Keywords: математика
логічні задачі
способи розв'язування задач
студентські роботи
математика
логические задачи
способы решения задач
студенческие работы
mathematics
logical tasks
ways to solve tasks
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Панов О. Ю. Деякі способи розв'язування логічних задач / О. Ю. Панов, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 39–41.
Abstract: В статті висвітлена тема деяких способів розв'язування логічних задач. Задачі, які не містять ні геометричних фігур, ні чисел, а лише висловлювання про об’єкти довільної природи, традиційно відносять до логічних задач. Метою тез є з’ясування суті найбільш розповсюджених методів розв’язування логічних задач сучасного ШКМ, до яких віднесено методи міркувань, таблиць, блок-схем, більярда, кругів Ейлера, графів. В статье освещена тема некоторых способов решения логических задач. Задачи, которые не содержат ни геометрических фигур, ни цифр, а только высказывания об объектах произвольной природы, традиционно относят к логическим задачам. Целью тезисов является выяснение сути наиболее распространенных методов решения логических задач современного ШКМ, к которым отнесены методы рассуждений, таблиц, блок-схем, бильярда, кругов Эйлера, графов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/713
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панов О. Ю., Дейніченко Т. І. .pdf991.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.