Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/708
Title: ІНФОГРАФІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Other Titles: ИНФОГРАФИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАПОМИНАНИЯ УЧАЩИМИСЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Authors: Сапенко, А. А.
Золотухіна, С. Т.
Keywords: інфографіка
засоби запам'ятовування
учні
студентські роботи
инфографика
средства запоминания
ученики
студенческие работы
infographic
means of remembering
school children
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Сапенко А. А. Інфографіка як ефективний засіб запам'ятовування учнями навчального матеріалу / А. А. Сапенко, С. Т. Золотухіна // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 21–24.
Abstract: В статті відображена тема інфографіки - ефективного засобу запам'ятовування учнями навчального матеріалу, яка відноситься до групи наочних методів навчання й передбачає графічне візуальне подання об’ємної комплексної інформації, наукових фактів, законів, даних або знань, призначених для їх швидкого та чіткого відображення та наочного показу співвідношення між ними. В статье отражена тема инфографики - эффективного средства запоминания учащимися учебного материала, которая относится к группе наглядных методов обучения и предусматривает графическое визуальное представление объёмной комплексной информации, научных фактов, законов, данных или знаний, предназначенных для их быстрого и чёткого отображения и наглядного показа соотношения между ними.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/708
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сапенко А. А., Золотухіна С. Т. .pdf982.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.