ІНФОГРАФІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті відображена тема інфографіки - ефективного засобу запам'ятовування учнями навчального матеріалу, яка відноситься до групи наочних методів навчання й передбачає графічне візуальне подання об’ємної комплексної інформації, наукових фактів, законів, даних або знань, призначених для їх швидкого та чіткого відображення та наочного показу співвідношення між ними. В статье отражена тема инфографики - эффективного средства запоминания учащимися учебного материала, которая относится к группе наглядных методов обучения и предусматривает графическое визуальное представление объёмной комплексной информации, научных фактов, законов, данных или знаний, предназначенных для их быстрого и чёткого отображения и наглядного показа соотношения между ними.
Опис
Ключові слова
інфографіка, засоби запам'ятовування, учні, студентські роботи, инфографика, средства запоминания, ученики, студенческие работы, infographic, means of remembering, school children, student work
Цитування
Сапенко А. А. Інфографіка як ефективний засіб запам'ятовування учнями навчального матеріалу / А. А. Сапенко, С. Т. Золотухіна // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 21–24.