Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/706
Title: ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Authors: Лазарєва, О. М.
Мусанабієв, Р. З.
Keywords: пізнавальний інтерес
англійська мова
урок
метод проектів
школярі
студентські роботи
познавательный интерес
английский язык
урок
метод проектов
школьники
студенческие работы
cognitive interest
English
lesson
method of projects
schoolchild
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Лазарєва О. М. Формування пізнавального інтересу школярів на уроках англійської мови з використанням методу проектів / О. М. Лазарєва, Р. З. Мусанабієв // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 13–15.
Abstract: У доповіді поставлено мету представити результати перевірки дієвості застосування навчальних проектів, які забезпечують успішне формування позитивної мотивації, навчально-пізнавального інтересу до іноземної мови. Для перевірки висунутої наукової гіпотези дослідження було проведено педагогічний експеримент в умовах звичайного навчального процесу в ліцеї №141 протягом 2015–2016 навчального року. В результаті досліду було виявлено, що використання проектної технології на уроках англійської мови призводить до значного підвищення рівня сформованості пізнавального інтересу за всіма критеріями і показниками. В докладе поставлена ​​цель представить результаты проверки действенности применения учебных проектов, обеспечивающих успешное формирование положительной мотивации, учебно-познавательного интереса к иностранному языку. Для проверки выдвинутой научной гипотезы исследования был проведён педагогический эксперимент в условиях обычного учебного процесса в лицее №141 в течение 2015–2016 учебного года. В результате опыта было выявлено, что использование проектной технологии на уроках английского языка приводит к значительному повышению уровня сформированности познавательного интереса по всем критериям и показателям.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/706
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лазарєва О. М., Мусанабієв Р. З. .pdf59.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.