Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/703
Title: ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ–КВЕСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ–КВЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ»
Authors: Бернович, М. Ю.
Стяглик, Н. І.
Keywords: веб-квест
методика навчання математики
студентські роботи
веб-квест
методика обучения математике
студенческие работы
web quest
method of teaching mathematics
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Бернович М. Ю. Використання веб-квестів у процесі вивчення курсу "Методика навчання математики" / М. Ю. Бернович, Н. І. Стяглик // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 29–31.
Abstract: В статті висвітлена тема використання веб-квестів у процесі вивчення курсу "Методика навчання математики". Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси інтернету. Критерії оцінювання веб-квесту: розуміння завдання, виконання завдання, результати роботи, творчий підхід. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда – 12 балів. Проведення веб-квестів дає можливість не лише привести в порядок власні знання, а й найголовніше засвоїти методику їх організації та проведення з метою використання в майбутній педагогічній роботі. В статье освещена тема использования веб-квестов в процессе изучения курса "Методика обучения математике". Веб-квест - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. Критерии оценки веб-квеста: понимание задачи, выполнение задания, результаты работы, творческий подход. Максимальное количество баллов, которое может получить команда - 12 баллов. Проведение веб-квестов позволяет не только привести в порядок собственные знания, но и самое главное усвоить методику их организации и проведения с целью использования в будущей педагогической работе.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/703
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бернович М. Ю., Стяглик Н. І. .pdf910.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.