СТАНОВЛЕНННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлена тема становлення та обґрунтування диференціального та інтегрального числення, розкриті їх основні поняття – зв'язок операцій диференціювання і інтегрування, а також їх застосування до вирішення прикладних завдань, які були розроблені в кінці XVII століття, але грунтувалися на ідеях, сформульованих на початку XVII століття великим математиком і астрономом Іоганом Кеплером, та його послідовників, що вклали значний внесок у розвиток теорії. В статье освещена тема становления и обоснования дифференциального и интегрального исчисления, раскрыты их основные понятия – связь операций дифференцирования и интегрирования, а также их применение к решению прикладных задач, которые были разработаны в конце XVII века, но основывались на идеях, сформулированных в начале XVII века великим математиком и астрономом Иоганном Кеплером, и его последователей, которые вложили значительный вклад в развитие теории.
Опис
Ключові слова
диференціальне числення, інтегральне числення, розвиток математики, студентські роботи, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, развитие математики, студенческие работы, differential calculus, integral calculus, development of mathematics, student work
Цитування
Багрова А. С. Становлення та обґрунтування диференціального та інтегрального числення / А. С. Багрова, І. Т. Сіра // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 27–29.