Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/702
Title: СТАНОВЛЕНННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ
Other Titles: СТАНОВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
Authors: Багрова, А. С.
Сіра, І. Т.
Keywords: диференціальне числення
інтегральне числення
розвиток математики
студентські роботи
дифференциальное исчисление
интегральное исчисление
развитие математики
студенческие работы
differential calculus
integral calculus
development of mathematics
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Багрова А. С. Становлення та обґрунтування диференціального та інтегрального числення / А. С. Багрова, І. Т. Сіра // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 27–29.
Abstract: В статті висвітлена тема становлення та обґрунтування диференціального та інтегрального числення, розкриті їх основні поняття – зв'язок операцій диференціювання і інтегрування, а також їх застосування до вирішення прикладних завдань, які були розроблені в кінці XVII століття, але грунтувалися на ідеях, сформульованих на початку XVII століття великим математиком і астрономом Іоганом Кеплером, та його послідовників, що вклали значний внесок у розвиток теорії. В статье освещена тема становления и обоснования дифференциального и интегрального исчисления, раскрыты их основные понятия – связь операций дифференцирования и интегрирования, а также их применение к решению прикладных задач, которые были разработаны в конце XVII века, но основывались на идеях, сформулированных в начале XVII века великим математиком и астрономом Иоганном Кеплером, и его последователей, которые вложили значительный вклад в развитие теории.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/702
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Багрова А. С., Сіра І. Т. .pdf897.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.