Розвиток системи освіти національних меншин України (1920–1930 роки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено всебічний аналіз процесу становлення та розвитку системи освіти національних меншин в Україні у 1920-х – 1930-х роках. Дається розгорнута картина формування та функціонування системи освіти та врахування при її створенні етнічного складу населення республіки. Визначені конкретні досягнення та недоліки в роботі мережі освітніх закладів окремих етнічних спільнот України. Розглянуто причини згортання та ліквідації системи освіти мовами національних меншин у другій половині 1930-х років. The work provides a comprehensive analysis of the formation and development of the educational system of national minorities in Ukraine in the 1920's - 1930's. The detailed picture of formation and functioning of educational system and taking into account the ethnic composition of the republic's population during its creation is given. Specific achievements and drawbacks of the network of educational institutions of separate ethnic communities of Ukraine are defined. The reasons for curtailment and liquidation of education system in minority languages in the second half of 1930s are reviewed.
Опис
Ключові слова
ліквідація неписьменності, національна меншина, політика коренізації, професійна освіта, рідна мова, система освіти, школа, elimination of illiteracy, national minority, policy of korenizatsii, vocational education, native language, education system, school
Цитування
Федоришина Н. О. Розвиток системи освіти національних меншин України (1920–1930 роки) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Н. О. Федоришина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 72 с. ; дод.
Колекції