Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖукова, Л. В.-
dc.date.accessioned2022-02-17T09:15:46Z-
dc.date.available2022-02-17T09:15:46Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationЖукова Л. В. Психологічні фактори професійного благополуччя дефектологів : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : 053 – психологія, 05 – соц. та поведінкові науки / Л. В. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 290 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986-
dc.description.abstractУ роботі представлений аналіз теоретико-методологічні концепцій та підходів до вивчення феномену психологічного благополуччя у професійній сфері, його факторів, визначено та описано їх особливості у фахівців психолого-педагогічного профілю, що працюють із дітьми з порушеннями розвитку, визначена його варіативність та психологічні чинники з урахуванням специфіки діяльності. Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці. The paper presents an analysis of theoretical and methodological concepts and approaches to the study of the phenomenon of psychological well-being in the professional sphere, its factors, identifies and describes their features in professionals of psychological and pedagogical profile working with children with developmental disabilities, defines its variability and factors with regard to the specifics of activity. The scientific novelty and theoretical significance of scientific work are defined.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічне благополуччяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійне благополуччяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолінгвистичний експериментuk_UA.UTF-8
dc.subjectтипологічні профіліuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистема предикторів професійного благополуччяuk_UA.UTF-8
dc.subjectбазові потребиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстресuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційне вигоранняuk_UA.UTF-8
dc.subjectставлення до здоров'яuk_UA.UTF-8
dc.subjectCovid-19uk_UA.UTF-8
dc.subjectсаморегуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрограма супроводу професійного благополуччяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічні ресурсиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсаморозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectдефектологиuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological well-beinguk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional well-beinguk_UA.UTF-8
dc.subjectpsycholinguistic experimentuk_UA.UTF-8
dc.subjecttypological profilesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsystem of predictors of Professional well-beinguk_UA.UTF-8
dc.subjectbasic needsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstressuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional burnoutuk_UA.UTF-8
dc.subjectattitude to healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprogram of professional well-being support professional well-beinguk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological resourcesuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectdefectologyuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічні фактори професійного благополуччя дефектологівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological factors of professional well-being of defectologistsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Zhukova_053.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.