Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986
Название: Психологічні фактори професійного благополуччя дефектологів
Другие названия: Psychological factors of professional well-being of defectologists
Авторы: Жукова, Л. В.
Ключевые слова: психологічне благополуччя
професійне благополуччя
психолінгвистичний експеримент
типологічні профілі
система предикторів професійного благополуччя
базові потреби
стрес
емоційне вигорання
ставлення до здоров'я
Covid-19
саморегуляція
програма супроводу професійного благополуччя
психологічні ресурси
саморозвиток
дефектологи
psychological well-being
professional well-being
psycholinguistic experiment
typological profiles
system of predictors of Professional well-being
basic needs
stress
emotional burnout
attitude to health
self-regulation
program of professional well-being support professional well-being
psychological resources
self-development
defectology
Дата публикации: 2022
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Жукова Л. В. Психологічні фактори професійного благополуччя дефектологів : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : 053 – психологія, 05 – соц. та поведінкові науки / Л. В. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 290 с.
Краткий осмотр (реферат): У роботі представлений аналіз теоретико-методологічні концепцій та підходів до вивчення феномену психологічного благополуччя у професійній сфері, його факторів, визначено та описано їх особливості у фахівців психолого-педагогічного профілю, що працюють із дітьми з порушеннями розвитку, визначена його варіативність та психологічні чинники з урахуванням специфіки діяльності. Визначено наукову новизну та теоретичну значущість наукової праці. The paper presents an analysis of theoretical and methodological concepts and approaches to the study of the phenomenon of psychological well-being in the professional sphere, its factors, identifies and describes their features in professionals of psychological and pedagogical profile working with children with developmental disabilities, defines its variability and factors with regard to the specifics of activity. The scientific novelty and theoretical significance of scientific work are defined.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6986
Располагается в коллекциях:Дисертації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
dis_Zhukova_053.pdf2.17 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.