Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/693
Title: СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПАРАКТИВІСТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЕПІСТОМОЛОГІЇ
Other Titles: СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАКТИВИСТИКИ КАК МЕТОДОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЕПИСТОМОЛОГИИ
FORMATION OF HISTORICAL COMPARATIVE AS ANTHROPOLOGICAL METHODOLOGY AND EPISTEMOLOGY
Authors: Бережна, С. В.
Keywords: історична компаративістика
методологія
епістемологія
антропологія
историческая компаративистика
методология
эпистемология
антропология
historical comparative studies
methodology
epistemology
anthropology
Issue Date: 29-Nov-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Citation: Бережна С. В. Становлення історичної компаративістики як методології та антропологічної епістомології / С. В. Бережна // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 187–194.
Abstract: У роботі розглядається розвиток історичної компаративістики як методології та антропологічної епістемології. Зроблено висновок, що у методологічному плані дослідження історичної компаративістики ускладнюється тим, що в своєму освітньому вимірі вона виступає одночасно предметом і методом теоретичного аналізу. В работе рассматривается развитие исторической компаративистики как методологии и антропологической эпистемологии. Сделан вывод, что в методологическом плане исследования исторической компаративистики осложняется тем, что в своём образовательном измерении она выступает одновременно предметом и методом теоретического анализа. This paper examines the historical development of comparative literature as an anthropological methodology and epistemology. It is concluded that in methodological terms the study of historical comparative studies is complicated by the fact that, in its educational dimension, it is both a subject and method of theoretical analysis.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/693
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.