Використання сервісів дистанційної освіти у виші

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором здійснено екскурс в започаткування історії дистанційної освіти. Розглянуто технології дистанційної освіти як об`єднання педагогічних та інформаційних складових. Проаналізовано використання в дистанційному навчанні сучасних сервісів. Автором совершен экскурс в начало истории дистанционного образования. Рассмотрены технологии дистанционного образования как объединения педагогических и информационных составляющих. Проанализировано использование в дистанционном обучении современных сервисов. The author made an excursion into the beginning of the history of distance education. The technologies of distance education are considered as a combination of pedagogical and information components. The use of modern services in distance learning is analyzed.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, використання сервісів, дистанційні технології, інформаційний простір, дистанционное образование, использование сервисов, дистанционные технологии, информационное пространство, distance education, use of services, distance technology, informational space
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Використання сервісів дистанційної освіти у виші / Р. І. Черновол-Ткаченко // Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. матеріалів методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [За заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків, 2021. – С. 4–10.