Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/687
Title: «ДОМАШНЯ ОСВІТА» ЯК ОСВІТНІЙ ТА «ДОМАШНІЙ УЧИТЕЛЬ» ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XIX СТ.
Other Titles: «ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И «ДОМАШНИЙ УЧИТЕЛЬ» КАК КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX СТ.
Authors: Яковенко, Г. Г.
Keywords: домашня освіта
домашній учитель
кваліфікаційний рівень
чоловічі та жіночі гімназії
домашнее образование
домашний учитель
квалификационный уровень
мужские и женские гимназии
home school
home teacher
qualifying level
male and female gymnasiums
Issue Date: 5-Jan-2011
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во «Майдан»
Citation: Яковенко Г. Г. "Домашня освіта" як освітній та "домашній учитель" як кваліфікаційний рівень педагогів Харківської губернії наприкінці XIX ст. / Г. Г. Яковенко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: Плиско Л. М. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Майдан, 2011. – Вип. 40. – С. 104–108.
Abstract: У статті розглядаються професійні перспективи педагогів з кваліфікаційним рівнем «домашня освіта» та званням «домашній учитель» та їх працевлаштування.Визначається питома частина викладачів із домашньою освітою та домашніх учителів у чоловічих і жіночих гімназіях і прогімназіях. В статье рассматриваются профессиональные перспективы педагогов с квалификационным уравнем «домашнее образование» и званием «домашний учитель» и их трудоустройство. Определяется количество учителей с домашним образованием и званием «домашний учитель» в мужских и женских гимназиях і прогимназиях. The professional perspectives of teachers with the qualificatory level “home-school” and the title “home teacher” and their job placement are examined in the article. The quantity of teachers with home education and the title “home teacher” at the male and female gymnasiums and progymnasiums is detected.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/687
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковенко Г. Г. .pdf140 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.