Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6855
Title: ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
Other Titles: ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА
GROUNDS FOR TERMINATION OF MARRIAGE
Authors: Пономаренко, О. М.
Keywords: розірвання шлюбу
припинення шлюбу
сімейне право
расторжение брака
прекращение брака
семейное право
dissolution of marriage
termination of marriage
family law
Issue Date: 2021
Publisher: Право
Citation: Пономаренко О. М. Підстави припинення шлюбу / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 243–247.
Abstract: В статті розглянуто підстави припинення шлюбу, юридичні факти (смерть, оголошення особи померлою, або розірвання шлюбу), з настанням яких закон пов'язує припинення на майбутнє сімейних правовідносин подружжя. В статье рассмотрены основания прекращения брака, юридические факты (смерть, объявление лица умершим или расторжение брака), с наступлением которых закон связывает прекращение на будущее семейных правоотношений супругов. The article deals with the grounds for termination of marriage, legal facts (death, declaration of death or dissolution of marriage) with the occurrence of which the law binds the termination in the future of family legal relations of spouses.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6855
ISSN: 978-966-998-187-5
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підстави припинення шлюбу.pdf455.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.