Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/680
Title: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО–ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФУТЗАЛУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО–ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ФУТЗАЛУ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Authors: Сірий, О. В.
Сірий, Є. О.
Keywords: спритність
методика
ігри з елементами єдиноборства
учні молодших класів
ловкость
методика
игры с элементами единоборства
ученики младших классов
adroitness
technique
games with elements of single combat
pupils of elementary grades
Issue Date: 23-Dec-2015
Publisher: ООО «Типография „Мадрид”»
Citation: Сірий О. В. Особливості навчального-тренувального процесу з футзалу у профільній школі / О. В. Сірий, Є. О. Сірий // Здоровье, спорт, реабилитация : журн. по материалам VIII Междунар. науч. конф. „Здоровьесберегающие технологии, рекреация и реабилитация”, посвящ. памяти проф. В. П. Зайцева (г. Харьков, 23–24 дек. 2015 г.) / Харьков. нац. техн. ун-т сельск. хоз-ва им. П. Василенко, Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; [редкол.: Козина Ж. Л. (гл. ред.) и др.]. ‒ Харьков : Мадрид, 2015. ‒ № 1. ‒ С. 88‒91.
Abstract: Загальною тенденцією розвитку профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію навчання, яка передбачає поглиблене і професійно орієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Найбільш актуальними напрямами профільного навчання в 10-11 класах загальноосвітньої, професійно-технічної школи визначені: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний і спортивний. Общей тенденцией развития профильной школы является её ориентация на широкую дифференциацию обучения, которая предусматривает углублённое и профессионально ориентированное изучение цикла родственных предметов. Наиболее актуальными направлениями профильного обучения в 10-11 классах общеобразовательной, профессионально-технической школы являются: общественно-гуманитарное, естественно-математическое, технологическое, художественно-эстетическое и спортивное.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/680
Appears in Collections:Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сірий О. В., Сірий Є. О. .pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.