Техніки високого друку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-01-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У статті розглядаються і аналізуються техніки високого друку ‒ ксилографія, гравюра на металі, ліногравюра, літографія та інші. Детально розбирається етапність ведення робити. В статье рассматриваются и анализируются техники высокой печати – ксилография, гравюра на металле, линогравюре, литографии и другие. Подробно разбирается этапность ведения делать. The article considers and analyzes the techniques of letterpress printing - woodcut, metal engraving, linocut, lithography and others. The stage-by-stage conduct is done in detail.
Опис
Ключові слова
рисунок, графіка, естамп, ксилографія, гравюра на металі, ліногравюра, літографія, магістерські роботи, графика, эстамп, ксилография, гравюра на металле, линогравюра, литография, магистерские работы, drawing, graphics, engraving, woodcut, metal engraving, linocut, lithography, master's work
Цитування
Кальная Т. Техніки високого друку / Т. Кальная // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 29 січ. 2021 р. / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – Вип. 67. – С. 158–162.