Самостійна робота студентів, вплив дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно- дорожній університет
Анотація
В сучасній освіті, зважаючи на впровадження всебічних карантинних заходів, все більш актуальним стає впровадження самостійності та відповідальності у навчанні. Це забезпечується широким використанням інформаційних технологій, які дають можливість ефективно реалізовувати самоосвітню діяльність тих, хто навчається. В современном образовании, учитывая внедрение всесторонних карантинных мер, все более актуальным становится внедрение самостоятельности и ответственности в обучении. Это обеспечивается широким использованием информационных технологий, позволяющих эффективно реализовывать самообразовательную деятельность обучающихся. In modern education, due to the introduction of comprehensive quarantine measures, the introduction of independence and responsibility in learning is becoming increasingly important. This is ensured by the widespread use of information technology, which allows for the effective implementation of self-educational activities of learners.
Опис
Ключові слова
cамостійна робота, студенти, дистанційне навчання, освіта, самостоятельная работа, студенты, дистанционное обучение, образование, independent work, students, distance learning, education
Цитування
Байдала В. В. Самостійна робота студентів, вплив дистанційного навчання / В. В. Байдала , І. О. Хорошилова // «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців : тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ)» : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищої освіти і науки, Харків ,18 лист. 2020 р. / Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2019. - С. 165-169.