Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6765
Title: Самостійна робота студентів, вплив дистанційного навчання
Other Titles: Самостоятельная работа студентов, влияние дистанционного обучения
Independent work of students, the impact of distance learning
Authors: Байдала, В. В.
Хорошилова, І. О.
Keywords: cамостійна робота
студенти
дистанційне навчання
освіта
самостоятельная работа
студенты
дистанционное обучение
образование
independent work
students
distance learning
education
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно- дорожній університет
Citation: Байдала В. В. Самостійна робота студентів, вплив дистанційного навчання / В. В. Байдала , І. О. Хорошилова // «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців : тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ)» : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищої освіти і науки, Харків ,18 лист. 2020 р. / Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2019. - С. 165-169.
Abstract: В сучасній освіті, зважаючи на впровадження всебічних карантинних заходів, все більш актуальним стає впровадження самостійності та відповідальності у навчанні. Це забезпечується широким використанням інформаційних технологій, які дають можливість ефективно реалізовувати самоосвітню діяльність тих, хто навчається. В современном образовании, учитывая внедрение всесторонних карантинных мер, все более актуальным становится внедрение самостоятельности и ответственности в обучении. Это обеспечивается широким использованием информационных технологий, позволяющих эффективно реализовывать самообразовательную деятельность обучающихся. In modern education, due to the introduction of comprehensive quarantine measures, the introduction of independence and responsibility in learning is becoming increasingly important. This is ensured by the widespread use of information technology, which allows for the effective implementation of self-educational activities of learners.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6765
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Байдала В. В., Хорошилова І. О. .pdf365.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.