Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто тему Сковородинівських традицій в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.)., які сприяли вдосконаленню педагогічної науки, становленню кафедральних традицій. Соціальне становище, громадська позиція, рівень освіченості завідувачів кафедри педагогіки безпосередньо впливали на якість науково-педагогічної діяльності кафедри. В статье рассмотрена тема Сковородиновских традиций в жизнедеятельности руководителей кафедры педагогики ХГНИ (30-е годы XX в.)., способствовавших совершенствованию педагогической науки, становлению кафедральных традиций. Социальное положение, общественная позиция, уровень образованности заведующих кафедрой педагогики оказывали непосредственное влияние на качество научно-педагогической деятельности кафедры. The article is about the Skovorodin traditions in the life activity of the heads of pedagogy department of KHNI (30th years of XX century). They have promoted the improvement of pedagogical science and establishment of the department traditions. The social position, social position, the level of education of the heads of the Department of Pedagogy had a direct impact on the quality of scientific and pedagogical activities of the department.
Опис
Ключові слова
Сковородинівські традиції, історія Харківського державного педагічного інституту, історія кафедри педагогіки, навчально-методична діяльність, видатні педагоги, Сковородиновские традиции, история Харьковского государственного педагогического института, история кафедра педагогики, учебно-методическая деятельность, выдающиеся педагоги, Skovorodinovo traditions, History of the Kharkiv State Pedagogical Institute, history department of pedagogy, teaching activities, outstanding teachers
Цитування
Башкір О. І. Сковородинівські традиції в життєдіяльності очільників кафедри педагогіки ХДПІ (30-ті роки XX ст.) / О. І. Башкір, С. Т. Золотухіна // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 100–107.