EARLY EFFECTS OF A FOREST FIRE ON THE DIVERSITY OF FUNGAL COMMUNITIES IN PINE FORESTS IN LEFT-BANK UKRAINE WITH SPECIAL EMPHASIS ON MYCORRHIZAL FUNGI

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агроміліорації імені Г. М. Висоцького
Анотація
Forest fires constitute widespread and potentially destructive disturbances in forest ecosystems, particularly negative impact on soil mycorrhizal fungi which are major players of the belowground plant. This study investigated the short-term effects of wildfire on fungal communities in Left-Bank Ukraine with special emphasis on mycorrhizal fungi. During the fourteen months after autumn wildfire, fruiting bodies found in the plots were identified, and their mycological richness, diversity and production in both burned and unburnt areas were measured. Total fungal diversity decreased in burned plots, where fungal richness and diversity of mycorrhizal species were significantly lower. Our results also confirmed the data on a rather destructive influence of post-fire forest management on fungal diversity. Only three mycorrhizal fungi associated with Pinus sylvestris L. were common to both sites while pyrophilic species were in close association with burned sites. Лісові пожежі мають значний руйнівний вплив на лісові екосистеми, особливо на ґрунтові мікоризні гриби, які утворюють симбіотичні асоціації з багатьма хвойними деревами. У цьому дослідженні ми вивчали ранні наслідки впливу верхової пожежі на угрупування грибів соснових лісів. Протягом чотирнадцяти місяців після осінньої пожежі збирали плодові тіла грибів на згарищах і на ділянках соснового лісу, не пошкоджених пожежею. Визначали видове різноманіття та частоту поширення грибів на всіх ділянках. Загальне різноманіття грибів на згарищах було значно меншим, ніж у не пошкоджених пожежею ділянках, особливо для мікоризних видів. Наші результати також підтвердили дані про сильний руйнівний вплив проведення суцільних санітарних рубок відразу після пожежі, що значно знижує різноманітність грибних угруповань. Так, лише три види мікоризних грибів знайдено на ділянках після проведення суцільних санітарних рубок, а пірофільні види були тісно пов’язані зі згарищами. Лесные пожары оказывают значительное разрушительное влияние на лесные экосистемы, особенно на почвенные микоризные грибы, которые образуют симбиотические ассоциации со многими хвойными деревьями. В этом исследовании мы изучали ранние последствия влияния верхового пожара на группировку грибов сосновых лесов. В течение четырнадцати месяцев после осеннего пожара собирали плодовые тела грибов на пепелищах и на участках соснового леса, не поврежденных пожаром. Определяли видовое разнообразие и частоту распространения грибов на всех участках. Общее разнообразие грибов на пепелищах было значительно меньше, чем в не поврежденных пожаром участках, особенно для микоризных видов. Наши результаты также подтвердили данные о сильном разрушительном влиянии сплошных санитарных рубок сразу после пожара, что значительно снижает разнообразие грибных группировок. Только три вида микоризных грибов найдены на участках после проведения сплошных санитарных рубок, а пирофильные виды были тесно связаны с пожарищами.
Опис
Ключові слова
mycorrhiza, pine plantation, post-fire erosion, wildfire, мікориза, соснові культури, післяпожежена ерозія, природна пожежа, микориза, сосновые культуры, послепожарная эрозия, естественный пожар
Цитування
Early Effects of a forest fire on tne diversity of fungal communities in pine forests in left-bank Ukraine with special emphasis on mycorrhizal fungi / K. V. Davydenko, N. Yu. Vysotska, V. S. Yushchyk, T. Yu. Markina // Лісівництво і агролісомеліорація / Укр. ордена "Знак Пошани" н-д ін-т ліс.госп-ва та агроміліорації ім. Г. М. Висоцького ,– Харків.: УкрНДІЛГА 2020. – Вип. 137. – С. 110–119.