INTELLECTUAL CAPITAL IS THE FOUNDATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: FOREIGN LANGUAGES TEACHER'S PROFESSIONAL SELF-REALIZATION IN THE MODERN EDUCATIONAL DIMENSIONS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ScientificWorld-NetAkhat AV
Анотація
The main attention in the work is focused on intellectual capital, which is the basis of innovative development. As well as professional self-realization of a teacher of foreign languages in the modern educational aspect. Основну увагу в роботі акцентовано на інтелектуальному капіталі, який є основою інноваційного розвитку. А також на професійну самореалізацію вчителя іноземних мов у сучасному освітньому аспекті. Основное внимание в работе акцентировано на интеллектуальном капитале, являющемся основой инновационного развития. А также профессиональную самореализацию учителя иностранных языков в современном образовательном аспекте.
Опис
Ключові слова
intellectual capital, innovative development, foreign language, інтелектуальний капітал, інноваційний розвиток, іноземна мова, интеллектуальный капитал, инновационное развитие, иностранный язык
Цитування
Intellectual capital is the foundation of innovative development: Foreign languages teacher's professional self-realization in the modern educational dimensions : monograph / L. Rybalko, R. Chernovol-Tkachenko, R. Chornovol-Tkachenko, H. Tverdokhlib. – Karlsruhe : SWorld-NetAkhatAV, 2021. – 99 p.– (Monographic series «European Science», Book 6, part 2).