Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/673
Title: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Authors: Кравчук, Т. М.
Санжарова, Н. М.
Голенкова, Ю. В.
Рядинська, І. А.
Keywords: вправи
гнучкість
повороти
прудкість
сила
стрибки
учні
художня гімнастика
упражнения
гибкость
повороты
быстрота
сила
прыжки
ученики
художественная гимнастика
exercises
flexibleness
rotation
rapidity
force
jumps
students
gymnastics
Issue Date: 23-Dec-2015
Publisher: ООО «Типография „Мадрид”»
Citation: Використання засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Кравчук Т. М. та ін. // Здоровье, спорт, реабилитация : журн. по материалам VIII Междунар. науч. конф. „Здоровьесберегающие технологии, рекреация и реабилитация”, посвящ. памяти проф. В. П. Зайцева (г. Харьков, 23–24 дек. 2015 г.) / Харьков. нац. техн. ун-т сельск. хоз-ва им. П. Василенко, Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; [редкол.: Козина Ж. Л. (гл. ред.) и др.]. ‒ Харьков : Мадрид, 2015. ‒ № 1. ‒ С. 51‒53.
Abstract: У статті розкрито динаміку змін рівня розвитку фізичних здібностей учнів початкових класів під впливом засобів художньої гімнастики. Показано, що досліджувані дівчата, для яких під час уроків фізичної культури впроваджувалися комплекси вправ художньої гімнастики досягли найкращих результатів у розвитку гнучкості, прудкості й координаційних здібностей, а хлопці у розвитку гнучкості та координації. В статье раскрыто динамику изменений уровня развития физических способностей учащихся начальных классов под влиянием средств художественной гимнастики. Показано, что исследуемые девушки, для которых во время уроков физической культуры внедрялись комплексы упражнений художественной гимнастики достигли лучших результатов в развитии гибкости, быстроты и координационных способностей, а ребята в развитии гибкости и координации.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/673
Appears in Collections:Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравчук Т. М. та ін. .pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.