Форми і методи проведення рухливих ігор для формування компетентностей студентів дошкільного факультету в майбутній професії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” для студентів факультету дошкільної освіти та працівників ДНЗ. Представлены методические рекомендации по учебной дисциплине "Физическое воспитание" для студентов факультета дошкольного образования и работников ДОУ. Methodical recommendations on the discipline "Physical education" for students of the faculty of preschool education and employees of preschool educational institutions are presented.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, рухливі ігри, формування компетентностей, дошкільний факультет, методические рекомендации, подвижные игры, формирование компетентностей, дошкольный факультет, guidelines, outdoor games, formation of competencies, preschool faculty
Цитування
Форми і методи проведення рухливих ігор для формування компетентностей студентів дошкільного факультету в майбутній професії : метод. рек. з навч. дисц. “Фізичне виховання” для студ. ф-ту дошк. освіти та працівників ДНЗ / Т. І. Гогіна, Н. Є. Шип, В. Б. Спузяк, І. В. Козєєв ; Харків. нац. пед, ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 49 с.