Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/667
Title: ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ПЛАВАННЯ В РЕЖИМІ ДНЯ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ
Other Titles: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЛАВАНИЮ В РЕЖИМЕ ДНЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Authors: Клімакова, С. М.
Климакова, С. Н.
Keywords: дитячі оздоровчі табори
здоров'язберігаючі технології
плавання
гартування
детские оздоровительные лагеря
здоровьесберегающие технологии
плавание
закаливание
children's health camps
health-saving technologies
swimming
hardening
Issue Date: 23-Dec-2015
Publisher: ООО «Типография „Мадрид”»
Citation: Клімакова С. М. Здоров'язберігаючі технології з плавання в режимі дня дитячого оздоровчого табору / С. М. Клімакова // Здоровье, спорт, реабилитация : журн. по материалам VIII Междунар. науч. конф. „Здоровьесберегающие технологии, рекреация и реабилитация”, посвящ. памяти проф. В. П. Зайцева (г. Харьков, 23–24 дек. 2015 г.) / Харьков. нац. техн. ун-т сельск. хоз-ва им. П. Василенко, Харьков. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; [редкол.: Козина Ж. Л. (гл. ред.) и др.]. ‒ Харьков : Мадрид, 2015. ‒ № 1. ‒ С. 35‒37.
Abstract: Робота з оздоровлення дітей в літніх дитячих оздоровчих таборах є одним із основних завдань забезпечення їх фізичного розвитку. ФІзкультурно-оздоровча робота в дитячих оздоровчих таборах повинна здійснюватися з урахуванням здоров'язберігаючих технологій. В даній статті розглянуті види рухової активності, що входять до здоров'язберігаючих технологій з плавання в дитячому оздоровчому таборі. До цих технологій можна віднести ранкову гімнастику (що проводиться біля водоймищ, та супроводжується ранішнім купанням), гартування (водою), сонячні та повітряні ванни (при перебуванні на пляжі), купання. Работа по оздоровлению детей в летних детских оздоровительных лагерях является одной из основных задач обеспечения их физического развития. Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздоровительных лагерях должна осуществляться с учетом здоровьесберегающих технологий. В данной статье рассмотрены виды двигательной активности, входящие в здоровьесберегающих технологий по плаванию в детском оздоровительном лагере. К этим технологиям можно отнести утреннюю гимнастику (проводимой у водоемов, и сопровождается утренним купанием), закаливание (водой), солнечные и воздушные ванны (при пребывании на пляже), купание.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/667
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клімакова С. М. .pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.